In december 2005 hebben Mariejanne Dragt en Catrien Haarman het idee om een popkoor te beginnen in Blokzijl. Niet veel later kwam Mirjam Kragt erbij en zo werd het eerste bestuur gevormd.

Op een eerste bijeenkomst kwamen 14 belangstellenden af die ook allemaal gelijk lid werden. Alle beginnende leden mochten hun eigen nummers aandragen en deze werden geoefend door met een CD mee te zingen. Omdat we er al gauw achter kwamen dat het handig is als iemand de leiding neemt, werd Klaske Stallinga uit Steenwijk gevraagd.

Klaske had veel ervaring met het zingen en spelen in bandjes en onder haar begeleiding werden verschillende nummers ingestudeerd. Klaske gaf echter vanaf het begin al aan dat ze geen dirigente is.

Via een tip kwamen we terecht bij de ervaren dirigente Nynke Pieters-Poelsma uit Hasselt. Nynke werd onze vaste dirigente en leidde (vaak samen met Klaske) onze repetities.